Alfeliasson.se © 2009 

 

Garanterat Originellt

Detta album är en hyllning till Jämtland och vårt unika språk, låtarna är en blandning från olika delar av detta fantastiska landskap. Jag kommer ju som bekant från Åflo i Offerdal. Jag har konstaterat att Jämtarnas vagga stod i just Åflo, som i tidiga historiska dokument omnämns som Afflodahl vilket senare förvanskats till Offerdal. Den rikskända Offerdalsspetsen från äldre stenåldern styrker mina teorier liksom alla fantastiska bragder och bedrifter som dokumenterats alltifrån Vikingatidens Åflo-Faste till 1900- talets Simon Eliasson. Den sistnämnde var tveklöst orsaken till att älgstammen höll på att utrotas i början av förra seklet.

Arvet efter forna tiders hjältar har genetiskt och kulturellt förts vidare genom seklen där lokal inavel säkerställt Offerdalingarnas särart och originalitet.

Skivan kom ut i maj 2008.

 

 

Åflodalens Poesi

Detta magnifika album är en berättelse om min hemby Åflo i Jämtlands glesbygd. Den handlar om människorna som bor där, historier från forntid till nutid samt den mystik och särart som ryms i den här bygden. 

Området ligger i en av de äldsta boplatserna i Norrlands inland, här har människor verkat i tusentals år, och här går livet vidare trots omvärldens finanskriser och förändringar.

Låtarna baseras på egenupplevda eller återberättade historier från bygden.

Detta poetiska mästerverk är ett bidrag från mig för att ingjuta framtidstro och hopp för alla som bor och verkar i vår fantastiskt unika och natursköna bygd.

Skivan kom ut i april 2009.

 

Åflodalens sånger

Nio sånger från Åflodalen och Jamtland på vårt härliga Jamska modersmål.

Titelspåret Åfodalens sånger går i sann glesbygdsromantisk anda. Här försöker jag förmedla rytmen av taktfasta steg mot grusvägens oförstörda underlag, ackompanjerad av forsars brus och urskoggranars sus. Skivans låtar är en blandning av frejdig glesbygdshumor och längtansfull melankoli.

På skivan medverkar Tommy Andersson med ett flertal instrument och Lars Åstrand med sitt mästerliga filolspel

Skivan kom ut i novemder 2012.